دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خرید بلوک و محاسبه تعداد بلوک موردنیاز ساختمان

یکی از مهم ترین مسائلی که کارفرما و شخص مالک قبل از انجام هر پروژه ساختمانی و خرید بلوک باید بدانند هزینه های اجرای آن است که قبل از شروع پروژه باید مشخص شود. بلوک یکی از مصالح جدایی ناپذیر در پروژه های ساخت و ساز است.

در این مقاله قصد داریم با استفاده از یک فرمول ساده نحوه محاسبه تعداد بلوک موردنیاز در یک ساختمان را به صورت تقریبی حساب کنیم. به این ترتیب با دانستن تعداد بلوک لازم و اطلاع از قیمت بلوک سیمانی می توانید هزینه مربوط به خرید بلوک برای ساخت و ساز خود را برآورد کنید.

در ابتدا با استفاده از فرمول زیر و با آگاهی از کل زیربنای ساختمان می توانید متراژ کل دیوارهای لازم برای ساختمان را به صورت زیر به دست آورید.

  • متراژ کل دیوار ساختمان (متر مربع) = 2/2 × زیر بنای کل ساختمان (متر مربع)

حال همان طور که می دانید دیوارهای ساختمان به دو دسته دیوارهای پیرامونی و داخلی تقسیم بندی می شوند. با توجه به این مسئله که طول بلوک های مورد استفاده در دیوارهای پیرامونی و داخلی با هم فرق می کند، تعداد بلوک های لازم برای هر کدام از این دیوارها نیز با توجه به متراژ کل دیوار ساختمان با هم فرق می کند. بنابراین برای تعیین تعداد بلوک مورد نیاز برای دیوارهای پیرامونی و داخلی ابتدا باید متراژ این دیوارها را به دست آوریم.

  • متراژ دیوار پیرامونی (متر مربع) = 0/33 × متراژ کل دیوار ساختمان (متر مربع)
  • متراژ دیوار داخلی = 0/66 × متراژ کل دیوار ساختمان (متر مربع)

تعداد بلوک مورد نیاز ساختمان

طول بلوک هایی که در دیوارهای پیرامونی مورد استفاده قرار می گیرد به طور معمول 50 سانتی متر است، به همین دلیل متراژ دیوار را در عدد 10 ضرب می کنیم و چون طول بلوک هایی که در دیوار داخلی به کار می روند معمولا 40 سانتی متر است، متراژ دیوار داخلی را در عدد 12/5 ضرب می کنیم.

  • تعداد بلوک مورد نیاز دیوار پیرامونی = 10 × متراژ دیوار پیرامونی (متر مربع)
  • تعداد بلوک مورد نیاز دیوار داخلی = 12/5 متراژ دیوار داخلی (متر مربع)

به این ترتیب، با جمع کردن تعداد بلوک مورد نیاز در دیوارهای داخلی و پیرامونی، به کمک فرمول های بالا به سادگی می توانید تعداد کل بلوک سبک بتنی مورد نیاز در یک ساختمان را به دست آورده و با آگاهی از قیمت روز هر عدد بلوک می توانید از هزینه ای که برای خرید بلوک ها باید بکنید مطلع شوید.